Aankopen

Professionele begeleiding bij de aankoop van uw huis

Aankopen bij Paans Makelaars

Wanneer u een huis wilt kopen kunnen wij u hierbij begeleiden. Wij bieden de volgende service:

Een huis kopen

Een huis kopen is een complex proces dat onderhevig is aan wet– en regelgeving die vaak verandert. Er zijn veel regels, voorwaarden en procedures waar u zich aan moet houden voordat u eigenaar kunt worden. Wij zorgen voor al deze zakelijke facetten, zodat u zich kunt focussen op hoe uw droomhuis eruit moet zien.

Kijken met andere ogen

Als u wilt gaan kijken naar een woning die u aanstaat, gaan we met u mee. Wij kijken dan met name naar elementen die een rol spelen bij de onderhandelingen en koop van de woning. Zoals het onderhoud, eventuele gebreken, architecturale elementen, ligging, omgevingsfactoren, etc.. Kortom de elementen die de prijs en onderhandelingen kunnen beïnvloeden. Wanneer we twijfelen over de bouwkundige staat, dan adviseren wij een bouwkundig specialist in te schakelen. Door deze andere kijk op de woning zult u precies weten waar u aan toe bent. De inrichting, sfeer, indeling laten we aan u over!

Foto

Onderhandelen met kennis van zaken

De prijs van een woning komt door veel verschillende factoren tot stand. Als beëdigd taxateur hebben we veel kennis en ervaring om de juiste prijs te bepalen. U krijgt een objectief en onderbouwd advies. Wanneer u overweegt om een bod uit te brengen, dan kunnen wij de onderhandelingen begeleiden. Hierbij wordt rekening gehouden met de elementen die voor u als koper van belang zijn, zoals financieringsaspecten, erfdienstbaarheden, ontbindende of opschortende voorwaarden, etc..

De afwikkeling van de koop

Als de verkoper en u het eens worden, komt de koop van de woning tot stand. Vervolgens moet dit worden uitgevoerd. Een koopakte moet worden opgemaakt. Meestal wordt deze door de makelaar van de verkoper opgesteld. Wij controleren deze zorgvuldig en toetsen of de akte voldoet aan de wettelijke regels en voorwaarden, of de historiek van de woning overeenkomt met het kadaster en vanzelfsprekend worden alle gegevens en data gecontroleerd. Als iedereen akkoord is tekenen de verkoper en koper de koopovereenkomst. Nadat u de koopovereenkomst heeft ontvangen (die is ondertekend door de verkoper) heeft u nog drie dagen het recht om zonder opgave van redenen van de koop af te zien!

De notaris maakt op basis van de koopovereenkomst de vereiste notariële akte voor de overdracht van de woning en de financiële afrekening op. Beide documenten worden door ons zorgvuldig gecontroleerd. U spreekt een datum af wanneer de notariële akte wordt ondertekend; de transportdatum. Kort voordat de akte wordt getekend en de woning dus uw eigendom wordt, inspecteren wij samen met u de woning nog een laatste keer en worden de meterstanden opgenomen.

NVM zekerheid

Als u een huis koopt, ontmoet u in de regel de makelaar van de verkoper. Die is er niet om uw belangen te behartigen, maar om de verkoper te adviseren en te helpen! Overweegt u de koop van een huis? Neem dan uw eigen NVM-makelaar mee. Voor alle zekerheid!

Afspraak maken

Wilt u een taxatie laten uitvoeren, meer informatie of ons advies? Bel met 0183 - 30 10 00 of mail naar info@paansmakelaars.nl